Algemene voorwaarden

de shop van eismann diepvriesthuisdienst

Handelsvoorwaarden Internet – geldig vanaf 1 juni 2006

1. Geldigheid

Onze relatie met de klant in de combinatie met de aankoop van onze producten zijn onderworpen aan de algemene handelsvoorwaarden internet in de meest actuele versie.
 

2. Internetbestellingen

De meest actuele catalogus is bepalend voor de uitlevering van de door de klant via internet gedane bestelling(en). Na een internetbestelling nemen wij binnen 2 werkdagen (maandag tot en met vrijdag) telefonisch contact met u op om een bezoekafspraak te maken. In het geval van feestdagen op werkdagen verschuift de periode van contactopname met de duur van de feestdagen.

Uw eismann neemt uw bestelling ook als eismann-klant regelmatig bij zijn bezoek in ontvangst, u ontvangt dan direct uw bestelde producten.
 

3. Levering

Wij leveren bij u de producten af, op ons risico, op het door u aangegeven adres en op het met u afgesproken tijdstip. Als u dat wenst zelfs tot in uw diepvries. Onze producten van de Nederlandse site, respectievelijk uit de Nederlandse magaloog, kunnen wij, als Nederlandse organisatie, uitsluitend in Nederland uitleveren. 
 

4. Aanbiedingen

Onze aanbiedingen geschieden onder het voorbehoud van de mogelijkheid tot leveren en zijn geheel vrijblijvend.
 

5. Prijzen

Onze prijzen zijn vrijblijvend en inclusief de op dat moment geldige BTW. Met het verschijnen van de nieuwe catalogus verliezen eerdere prijzen hun geldigheid. Prijzen zijn geldig tot het verschijnen van een nieuwe catalogus, aanvullende informatie of verandering van het BTW-percentage van overheidswege.


6. Betaling

U betaalt direct en veilig bij uw eismann –pas bij overdracht van de producten- contant of gemakkelijk met de eismann-klantenkaart. Een klantenkaartaanvraag vindt u onder het punt service hier in internet of ontvangt u bij het (eerste) bezoek van uw eismann.
 

7. Recht van teruggave

Gegarandeerd uw geld terug!!
Als een van onze producten u om welke reden dan ook niet mocht bevallen ontvangt u of uw geld terug of een vervangend product naar eigen keuze. Dit geldt ook indien een product niet in orde zou zijn ondanks intensieve controles van onze zijde. Spreekt u uw eismann aan.
 

8. Aansprakelijkheidsbeperking

Wij zijn aansprakelijk voor schade maximaal tot het bedrag van de door u bestelde goederen tenzij er sprake is van grove nalatigheid van eismann of er sprake is van letselschade respectievelijk schade aan de (volks)gezondheid.
 

9. Gegevensbeveiliging

U stelt ons slechts de noodzakelijke, voor de afwikkeling van de bestelling, gegevens ter beschikking. Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen en inzetten voor de formele afhandeling van de door u gegeven opdracht. 

Wij beschermen uw gegevens via een beveiligde versleuteling naar SSL (Secure Socket Layer) 128 Bit standaard.

In onze shop worden cookies ingezet om een zo gemakkelijk mogelijke afwikkeling voor u te waarborgen. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser verhinderen.

Verdere Informatie vindt u in het shoponderdeel gegevensbeveiliging.
 

10. Klanten werven klanten

Het klanten werven klanten programma, in de op internet beschreven vorm, geldt uitsluitend voor de via internet geworven klanten. Met andere vormen van werving van nieuwe klanten kan hier geen rekening gehouden worden en er kan derhalve ook geen aanspraak gemaakt worden op de via internet verkrijgbare premies en/of vergoedingen.
 

11. Shopbezitter


eismann b.v.
Nieuwgraaf 17 6921 RJ Duiven

Telefoon: (+31) 026 31 15535
E-mail: [email protected]

Klantenservice: 0900-3476266
Handelsregister Arnhem, nummer 09049151

Omzetbelasting ID-nummer NL 005845750B01

Bank:
ABN AMRO
IBAN: NL46ABNA0243509502
BIC: ABNANL2A